Μεγάλη Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας

Η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία μιας Μεγάλης Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας (Grand Coalition for Digital Jobs), αφορά μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων, η μεγαλύτερη στο είδος της με σκοπό την αντιμετώπιση τόσο του ελλείμματος στον αριθμό, όσο και του ελλείμματος στις δεξιότητες των ευρωπαίων πολιτών σε επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες.

Διαβάστε περισσότερα...