Προγράμματα Πιστοποίησης

Προγράμματα Πιστοποίησης από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Κυ.Συ.Π)

Cyprus Computer Society (CCS)

Επικοινωνία
Email: info@ccs.org.cy
Τηλ: 22460680
Φαξ: 22767349
Οδός Φλωρίνης 11, Γραφείο 303, 1065 Λευκωσία
ΤΘ 27038, 1641 Λευκωσία (ταχυδρομική)