Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατερίνα Σολωμού

Τηλ: 22867193
Email: ksolomou@mcit.gov.cy