Σχέδιο Δράσης

Η Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας αποτελεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Grand Coalition for Digital Jobs», μια συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων, με σκοπό την αντιμετώπιση του ελλείμματος τόσο σε αριθμό, όσο και σε δεξιότητες των ευρωπαίων πολιτών σε επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες. Επιπρόσθετα, προωθεί την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων από το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό, εφόσον, μέχρι το 2020, το 90% των επαγγελμάτων θα απαιτούν ηλεκτρονικές δεξιότητες από τους εργαζομένους.

Στόχος της Εθνικής Συμμαχίας είναι η αύξηση της συνολικής προσφοράς ψηφιακά εξειδικευμένων/καταρτισμένων επαγγελματιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη μιας καλύτερα ισορροπημένης προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες.

Η Εθνική Συμμαχία μέσω μιας πολύ-επίπεδης προσέγγισης ενσωματώνει συγκεκριμένες δράσεις που καταγράφηκαν από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα συμπεριλαμβανομένων Υπουργείων, εργοδοτών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εταιρειών και συνδέσμων πληροφορικής.

Οι δράσεις συστάθηκαν σύμφωνα με τις πιο κάτω προτεραιότητες:

  1. Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  2. Πιστοποίηση
  3. Ευαισθητοποίηση

Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης και τα σχετικά Παραρτήματα στους πιο κάτω συνδέσμους: