Μνημόνιο Συνεργασίας

Στο πλαίσιο προώθησης και ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων, το οποίο απευθύνεται προς όλους τους πολίτες καθώς και της κατάρτισης των επαγγελματιών των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, υπογράφηκε στις 28 Απριλίου 2015 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, του Ψηφιακού Πρωταθλητή και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας, είναι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα της προώθησης των ψηφιακών θέσεων εργασίας προς όφελος των κυπριακών επιχειρήσεων και της οικονομίας της χώρας γενικότερα. Οι πρόνοιες και όροι συνεργασίας του Μνημονίου περιγράφονται εδώ.