Υπηρεσίες Ενημέρωσης

Κέντρο Παραγωγικότητας

Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος της Υπηρεσίας καθορίζει το δικό του πεδίο ενδιαφερόντων (σχέδια χορηγιών, ευκαιρίες κατάρτισης, ευκαιρίες εργοδότησης, κτλ.) και λαμβάνει, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπική ενημέρωση για τα θέματα που ανταποκρίνονται στα ειδικά ενδιαφέροντά του.

Επικοινωνία
Τηλ: 22806111
Email: nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy
www.kepa.gov.cy/em

Διαδικτυακή Υπηρεσία «CyExports»

Για την προώθηση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Επικοινωνία
Τηλ: 22806111
Email: nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy
www.kepa.gov.cy/cyexports